ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ!!!

👉Μια σημαντική απόφαση πέτυχε το γραφείο μας για την κατάσχεση ακίνητης περιουσίας του πελάτη μας για χρέη στο δημόσιο.
✍️Το δικαστήριο:”Δέχεται την ανακοπή.
Ακυρώνει την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Γυθείου, με την οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί της περιγραφόμενης στην ως άνω έκθεση ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον ανακόπτοντα.”