ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Η εν λόγω απόφαση αφορά 4 αδέλφια τα οποία μετά τον θάνατο του πατέρα τους υπέβαλαν αίτηση για να υπαχθούν στο νόμο Κατσέλη. Πράγματι το δικαστήριο δέχθηκε την εν λόγω αίτηση και ρύθμισε τα χρέη τους με παράλληλο κούρεμα 30 τοις εκατό. Η εν λόγω απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα καινοτόμα λόγω ότι πρόκειται για κληρονόμους που συνήθως τα δικαστήρια απορρίπτουν να ρυθμίσουν με το νόμο Κατσέλη.