ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί σύνολο νομικών κανόνων που ρυθμίζουν τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας, εκτός από τις κληρονομικές που ρυθμίζονται ειδικώς στις διατάξεις του κληρονομικού δικαίου. Πρόκειται δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Ειδικότερα, το οικογενειακό δίκαιο ρυθμίζει αφενός τις κατά κυριολεξία οικογενειακές σχέσεις, δηλαδή τη μνηστεία, το γάμο, τις σχέσεις των συζύγων, την απόκτηση απογόνων μέσω ιατρικής υποβοήθησης, ζητήματα συγγένειας, τις σχέσεις γονέων και τέκνων και την υιοθεσία, και αφετέρου τις οιονεί οικογενειακές σχέσεις -όπου τα μέρη δεν είναι απαραίτητο να είναι σύζυγοι ή συγγενείς- δηλαδή την επιτροπεία καθώς και την αναδοχή ανηλίκου, τη δικαστική συμπαράσταση ενηλίκου και τέλος τη δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων.

Έχετε νομικά προβλήματα και δεν ξέρετε ποιον να συμβουλευτείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας