ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο Στέλιος Γιουλούντας & Συνεργάτες επιλαμβάνεται, επίσης, υποθέσεων φορολογικού δικαίου, ήτοι υποθέσεων που αφορούν τη διαδικασία ενώπιον των αρχών της φορολογικής διοίκησης (πχ. Έγγραφα ενώπιον της Φορολογικής Αρχής, ενδικοφανείς προσφυγές), αλλά και την έγερση ένδικων βοηθημάτων και μέσων που αφορούν τη δικαστική αμφισβήτηση πράξεων/παραλείψεων της φορολογικής διοίκησης (προσφυγές σχετικές με τα ειδικότερα φορολογικά αντικείμενα, αίτηση αναστολής, έφεση, αναίρεση, τριτανακοπή, ανακοπή ερημοδικίας, αίτηση αναθεώρησης, αίτηση διόρθωσης/ερμηνείας, πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα και ανακοπές).

Μια από τις σπουδαιότερες φορολογικές υποθέσεις που έχει αναλάβει το δικηγορικό μας γραφείο ήταν η προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προκειμένου να ανασταλεί η επιβολή καταδιωκτικών μέτρων κατά περιουσίας πελάτη του, καθώς και η αναστολή επιβολής προστίμου ύψους 1.000.000 ευρώ για τη λήψη εικονικού τιμολογίου. (2015)

Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως για αναστολή ποσού 500.000 ευρώ για χρέη προς το Δημόσιο. (2017)

Έχετε νομικά προβλήματα και δεν ξέρετε ποιον να συμβουλευτείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας