ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στο άρθρο 8 του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των εγκλημάτων που δικαιολογούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον του Έλληνα νομοθέτη για εφαρμογή των ποινικών νόμων είναι και το «παράνομο εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων».

Ο Άρειος Πάγος, δέχτηκε ότι παράνομη εμπορία ναρκωτικών φαρμάκων είναι κάθε πράξη με την οποία συντελείται ή διευκολύνεται η πραγματοποίηση της κυκλοφορίας απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών από άτομο σε άτομο για οποιαδήποτε αιτία. Έγινε δεκτό ότι «εμπόριο» αποτελεί και η απλή κατοχή ναρκωτικών ουσιών οι οποίες δεν προορίζονται για προσωπική χρήση του δράστη, αλλά προφανώς για κυκλοφορία.

Επίσης ως «εμπόριο» νοείται η μεταφορά ναρκωτικών που δεν προορίζονται για προσωπική χρήση, η αγορά τους όταν γίνεται με σκοπό κυκλοφορίας από άτομο σε άτομο, αλλά και η διαμετακόμιση ναρκωτικών, εφόσον η διαμετακομιζόμενη ποσότητα προορίζεται για μεταπώληση με κέρδος ή και για διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους.

Δίνουμε Λύση στα Νομικά σας Προβλήματα

Ο δικηγόρος Στέλιος Γιουλούντας διατηρεί το δικηγορικό του γραφείο στη Νέα Ιωνία Αττικής και μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες του προσφέρουν ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες και συμβουλές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ