ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δικηγορικό γραφείο Στέλιος Γιουλούντας & Συνεργάτες, εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς αστικού δικαίου:

– Eνοχικό Δίκαιο (αδικοπραξίες, αγοραπωλησίες, δάνεια, μισθώσεις)
– Κληρονομικό Δίκαιο
– Εμπράγματο δίκαιο (νομή, κατοχή, προσβολές αυτών)

Παραδειγματα επιτυχιων του γραφειου σε αστικες υποθεσεις.

– Επετεύχθη αποζημίωση κυπριακής εταιρείας της τάξεως των 50.000 ευρώ, έπειτα από αγωγή για αδικοπραξία κατά γνωστού Έλληνα καλλιτεχνικού ατζέντη. (2018)

– Το γραφείο πέτυχε την έκδοση απόφασης για αποζημίωση 25.000 ευρώ, στρεφόμενης κατά πολιτικής μηχανικού μετά από αγωγή για πλημμελή εκπλήρωση σύμβασης έργου. (2015)

Έχετε νομικά προβλήματα και δεν ξέρετε ποιον να συμβουλευτείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας