Διάκριση στον διαγωνισμό “ΑΕΤΟΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ”

Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για αυτό το βραβείο. Είναι το αποτέλεσμα της σκληρής και συστηματικής δουλειάς σας, η οποία αναγνωρίστηκε από ικανοποιημένους πελάτες που μιλούν θετικά για την εταιρεία σας. Ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας διεξοδικής επαλήθευσης της εταιρείας (προκειμένου να αποκτήσετε τη διάκριση του νικητή, πρέπει να πληρείτε το βασικό κριτήριο – δηλαδή την τελική αξιολόγηση τουλάχιστον 8 βαθμών με τον αντίστοιχο αριθμό αξιολογήσεων) σχεδόν 7.600 εταιρείες από τον κλάδο δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Είναι απόδειξη ότι η δραστηριότητά σας ξεχωρίζει.