ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

To δικηγορικό μας γραφείο επιλαμβάνεται υποθέσεων όλου του φάσματος του Δικαίου Αλλοδαπών και ειδικότερα , ζητήματα που διέπουν τις άδειες διαμονής, την είσοδο και την κοινωνική ένταξη (σπουδές, εργασία, ασφάλιση κλπ) των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, που οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις στην κτήση της ελληνικής υπηκοότητας.

Ο βασικός νόμος που διέπει την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια είναι ο ν. 4251/2014, με την εξαίρεση τυχόν ευνοϊκότερων διμερών ή πολυμερών συνθηκών μεταξύ των κρατών.
Ειδικότερα το γραφείο μας αναλαμβάνει τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών, τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πολιτικούς πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς, και τέλος τους ομογενείς και τους παλιννοστούντες.

Έχετε νομικά προβλήματα και δεν ξέρετε ποιον να συμβουλευτείτε;

Επικοινωνήστε μαζί μας