ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΘΕΣΗ Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΜΑΣ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕΙΡΞΗ 8 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 2 ΕΚ. ΕΥΡΩ.
Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΑΣ.