ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων δέχτηκε την αίτηση της μητέρας προκειμένου να μετοικήσει στο εξωτερικό μαζί με τα ανήλικα τέκνα παρά την διαφωνία του πατέρα.
Ειδικότερα, η μητέρα η οποία ήταν σε διάσταση με τον σύζυγο της και πατέρα των τέκνων ζητούσε από το δικαστήριο να της επιτρέψει την μετάβαση της στο Καναδά. Πλην όμως ο πατέρας των τέκνων δεν συναινούσε καθώς θα έχανε την επικοινωνία με τα παιδιά του.
Παρόλα αυτά το δικαστήριο εκτίμησε ότι η μητέρα θα είχε ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον για την ίδια και τα παιδία της και έτσι της έδωσε την άδεια να μετοικήσει στο εξωτερικό.