ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 150 € ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 50-50
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΑΛΛΑΞ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 150 € ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ