ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ: ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία το θέμα της επιμέλειας ανήλικου τέκνου, όπου στην εν λόγω απόφαση εκπροσωπούσαμε την πλευρά του πατέρα. Το δικαστήριο αποφάσισε τη συνεπιμέλεια για το ανήλικο τέκνο και συγκεκριμένα ανά εβδομάδα εναλλάξ με τη μητέρα.

Είναι από τις πρώτες αποφάσεις, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για την επιμέλεια των τέκνων, όπου πλέον δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα να διεκδικήσει ισάξια το ζήτημα της επιμέλειας του τέκνου του.